BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e jednostki kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych marek na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://betsafe.lighthouseapp.com/projects/152048/betsafe-odpowiedzialna-gra Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wysoce plasuje si? w netowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e spotkamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – a w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, jako ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod aspektem merytorycznym. Bez problemu wydob?dziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y po ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – b?d? to z reklam dzi?ki koszulkach pi?karzy, czy rozmaitego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach netowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych kraj?w. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona dlatego wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?y ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione wed?ug raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca graczy. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze kalkulowane na wielu r??nych serwisach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe podej?cie kasyna Betsafe mo?emy w tej chwili zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod jedn? licencj?, gracze z Gb pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie potrafi? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla graczy z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP w np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Dlatego te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? ich do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe bez w?tpienia stara si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej platformie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy tak?e firmy za to wini?, poniewa? wymagania jakie nale?y spe?ni? ?eby j? otrzyma? b?d? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki temu, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych spo?r?d nawigacj? po platformie. W sumie – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? naprawd? przyjemnie.

Na dodatek strona Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – jeste?my wstanie tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. Jak i r?wnie? to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Dosy? ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj faktycznie mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry klasyczne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak liczby dostawc?w oprogramowania oraz nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier przy zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest ich przynajmniej 20 i s? to w szczeg?lno?ci: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Fita, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym g??wnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to pewien z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak widzimy – mo?liwo?ci je?li chodzi o zak?ady bukmacherskie przy Betsafe s? naprawd? wielkie. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o doskona?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a pani naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? rzeczywi?cie przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest naprawd? dobra? Naprawd? rozbudowana oferta promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bezpiecznie do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z sposobno?ci jakiego? wydarzenia, np. dzi?ki czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bez ryzyka r?wny 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Promocje kasynowe:

Nadprogram powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz?stka puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie poniek?d 25 darmowych spin?w a? do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim aczkolwiek rozpoczniemy gr?, wskazane jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi dzi?ki platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj pami?ta? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i dowolnie wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to w ?aden spos?b skomplikowany proces i wystarczy, ?e przebywamy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) oraz potwierdzi? nasz odno?nik zamieszkania – wystarczy do tego np. wyci?g wraz z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w zasadzie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy posiada? tylko jedno konto dzi?ki jedn? to?samo?? / 1 adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie mo?emy pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym ze wzgl?du na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w b?dzie nic zrobi? z wi?ksz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec powinno si? tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, b?d?ca naprawd? profesjonalna. Kontakt spo?r?d pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny po Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe wyr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? do graczy kasyna, a g??wn? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? dzi?ki tej samej zasadzie. Trzeba jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie te? ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie?cie z? – oznacza to, ?e pomijaj?c fakt ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Na ko?cu powinni?my ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak ilo?? razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle i obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych detalach.

Przede wszystkim zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Dzi?ki spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zadecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, natomiast a? z trzech rozmaitych bonus?w.

Naczelna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych wraz z jakimi mo?emy si? spotyka? w dziedzinie.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie s?u??ce do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni wed?ug rejestracji – mamy wi?c tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas a? do wzi?cia udzia?u w reklamy to 15 z?. Depozyty z?o?one za po?rednictwem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje drugi, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na realizacja obrotu mamy 30 d?b, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj r?wnie? zauwa?y?, ?e nie ka?de gry licz? si? do obrotu podobnie. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? przy zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Gry na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? by? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack w ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Co to znaczy, ?e dana gra wa?ny jest do wymaga? obrotu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). Je?li jednak postawimy np. dzi?ki ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z reklamy i w jakim stopniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.